GRUPY ZADANIOWE:

BIURO ZAWODÓW: Główne centrum imprezy przez które przechodzą wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 5 km oraz biegu dzieci (100 m) i młodzieży (1,7 km). Pakiety startowe (numer startowy + chip), będzie można odebrać w dwóch lokalizacjach w Szczecinie.

CZAS: 24 maja 2019 Szczecin - Centrum biegowe RUN EXPERT al. Bohaterów Warszawy 40, CH Nowy Turzyn 1 piętro (2M2); PIĄTEK godz. 16:00-19:00; WIEK: + 16 lat

CZAS: 25 maja 2019 kąpielisko Głębokie (taras biura kąpieliska) ul. Zegadłowicza 1 w Szczecinie. SOBOTA godz. 8:30-11:30; WIEK: + 16 lat

 

DEPOZYTY: wstęp do tej strefy mają tylko uczestnicy startujący w biegu na dystansie 5 km. Wolontariusze odpowiadają za porządek, pobranie i bezpieczeństwo przechowywanych rzeczy oraz sprawny i prawidłowy ich zwrot po zakończeniu biegu.

CZAS: 25 maja 2019 kąpielisko Głębokie (taras biura kąpieliska) ul. Zegadłowicza 1 w Szczecinie. SOBOTA godz. 10:30-13:30; WIEK: + 16 lat

 

STREFA STARTU: wsparcie uczestników biegu dzieci, młodzieży oraz biegu głównego na dystansie 5 km - koordynacja ustawienia biegaczy na starcie.

CZAS: 25 maja 2019 plaża kąpieliska Głębokie ul. Zegadłowicza 1 w Szczecinie. SOBOTA godz. 11:00-12:00; WIEK: + 16 lat

 

STREFA METY: wsparcie uczestników, którzy ukończyli bieg, wręczanie medali uczestnikowi z numerem startowym, wskazanie drogi do strefy finiszera, powiadomienie służb medycznych w razie konieczności

CZAS: 25 maja 2019 plaża kąpieliska Głębokie ul. Zegadłowicza 1 w Szczecinie. SOBOTA godz. 11:00-12:00; WIEK: + 16 lat

 

1 PUNKT NAWADNIANIA - META: za metą biegu będzie rozstawiony punkt nawadniania dla finiszerów. Zadanie grupy wolontariuszy będzie polegać na: przygotowaniu stanowiska wydawania napojów, wydawaniu i uzupełnianiu zapasów wody, dbaniu o porządek w strefie odżywiania. Tutaj liczy się CZAS oraz sprawne działanie + wsparcie biegaczy.

CZAS: 25 maja 2019 plaża kąpieliska Głębokie ul. Zegadłowicza 1 w Szczecinie. SOBOTA godz. 11:00-13:15; WIEK: + 16 lat

 

STREFA CATERINGOWA: Kierowanie ruchem biegaczy, którzy ukończyli bieg, wsparcie wydawania pakietów cateringowych (odznaczenie piktogramów, podanie napoju).

CZAS: 25 maja 2019 plaża kąpieliska Głębokie ul. Zegadłowicza 1 w Szczecinie. SOBOTA godz. 12:15-13:30; WIEK: + 16 lat

KOORDYNATOR WOLONTARIATU: Małgorzata Woźniak email: malgorzata.wozniak@k2partners.org.pl