Kontakt:

Stowarzyszenie K2 Partners
72-006 Mierzyn, ul.Spółdzielców 19c/1
NIP 8513147072
KRS 0000383338
www.k2partners.org.pl

email: kontakt@biegmamaija.pl